10 redenen om lid te worden van de VVD

Tien redenen om lid te worden:


KLIK HIER OM LID TE WORDEN

Vrije mensen kunnen zelf bepalen hoe ze willen leven. Daar hoort ook het zelf dragen van verantwoordelijkheid bij. Als lid kunt u actief meepraten. Leden kunnen cursussen volgen. Leden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en kunnen met onze politici in discussie gaan. In de VVD wordt naar u geluisterd. Uw stem telt.

1. U geeft gestalte aan het liberalisme  
Vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen vormen de liberale beginselen. Deze zijn vastgelegd in de Beginselverklaring van de VVD. Door lid te worden onderschrijft u deze uitgangspunten.

2. Uw stem telt binnen de organisatie  
De VVD is een democratisch georganiseerde vereniging, waarin iedere stem telt. Als lid praat u mee en beslist u mee. Door middel van ledenraadplegingen en individueel stemrecht tijdens de algemene vergadering heeft u een directe stem in o.a. de verkiezing van de lijsttrekker en voorzitter, de samenstelling van de kandidatenlijsten, bij inhoudelijke discussies en bij de vaststelling van verkiezingsprogramma's.

3. U kunt zelf actief zijn in de partij  
Als VVD-lid kunt u actief worden in bestuurlijke of politieke functies. Bijvoorbeeld als lid van de gemeenteraad, commissielid, bestuurslid van uw afdeling of lid van het lokale campagneteam. Zo kunt u uw talent inzetten en ambities vormgeven.

4. U blijft op de hoogte  
VVD-leden worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. U ontvangt zes maal per jaar het magazine Liber en u kunt zich abonneren op het Thorbeckeweb, de gratis wekelijks digitale nieuwsbrief van de VVD, met daarin actualiteiten uit de verschillende fracties en de partij. Daarnaast geven veel afdelingen een eigen blad en/of nieuwsbrief uit.

5. U kunt cursussen en workshops volgen  
Als lid van de VVD kunt u deelnemen aan de cursussen die ons opleidingsinstituut, de Haya van Somerenstichting, organiseert. Het aanbod is zeer gevarieerd. Van inhoudelijke cursussen over het liberalisme tot trainingen in vergader- en discussietechniek.

6. U bouwt aan een (nieuw) netwerk  
Tijdens bijeenkomsten en vergaderingen ontmoet u lokaal, regionaal en nationaal vele nieuwe mensen, die net als u geïnteresseerd zijn in de liberale politiek. Zo bouwt u een inspirerend netwerk op.

7. U ondersteunt onze politici  
Als lid van de VVD uit u uw sympathie voor onze partij en voor de werkzaamheden van onze politici in gemeenteraden, statenfracties, Eerste en Tweede Kamer en de Europese fractie.

8. U geeft financiële armslag  
Leden vormen de belangrijkste bron van inkomsten en geven de organisatie de nodige financiële armslag om goed te kunnen functioneren en dus om goede politiek te bedrijven.

9. U mag een kijkje achter de schermen nemen bij de Tweede en Eerste Kamer  
Als nieuw lid heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan de nieuwe ledendag die twee maal per jaar wordt georganiseerd.

10. U kunt actief deelnemen aan het debat binnen de partij  
Ieder lid heeft de mogelijkheid actief deel te nemen aan de vele bijeenkomsten die binnen de partij worden georganiseerd. Zo kunt u debatteren tijdens het Landelijk Debattoernooi, deelnemen aan parallelsessies tijdens de algemene vergadering en Politieke cafés, Flitscongressen en thema-dagen bezoeken.

KLIK HIER OM LID TE WORDEN