Nieuwsbrief Statenfractie Noord-Holland juni 2017

Inhoud Nieuwsbrief juni 2017

1. Het mes in overbodige regels

2. Financiële update: Kaderbrief 2018-2021 

3.  De bodem verdient meer aandacht 

4. Glasvezel in het buitengebied 

5. De boer op! 

6. Oproep: voor september aanleveren onderwerpen voor de omgevingsvisie! 

7. Rustige Staten op 29 mei 

8. Robbert Tan vervangt tijdelijk Femke Lagerveld 


Deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage van dit artikel