Marjon van der Ven

06-21194447

e mvdven62@hotmail.com

https://www.stemvvdhoorn.nl/blog

Portefeuille:

  • ruimtelijke ordening en Poort van Hoorn
  • sport
  • jeugdzorg en de vier decentralisaties