Marjon van der Ven

06-21194447

e mvdven62@hotmail.com


Portefeuille:

  • ruimtelijke ordening en Poort van Hoorn
  • sport
  • jeugdzorg en de vier decentralisaties