Jan-Kees Medik

m 06 50125890

medoeg@quicknet.nl

Hoorn: mijn stad
Sinds het voorjaar van 2002 woon ik met mijn vrouw in Hoorn en ondertussen voelen we ons echt thuis. Mijn beide dochters zijn hier geboren. De dorpse gezelligheid en de stadse voorzieningen maken Hoorn tot een comfortabel thuis. Hoorn heeft kwaliteit in overvloed: een  levendige historische binnenstad en ruime moderne nieuwbouwwijken, veel groen in de buurten en de ligging aan het Markermeer, dichtbij de Randstad en rust en ruimte in de omliggende polders. Maar belangrijker nog zijn de inwoners van Hoorn. Zij zijn overwegend open, eerlijk, nuchter en positief ingesteld.

Hoorn: mijn inspiratie
Mensen hebben de drang om vooruit te willen. Vooruit door eigen initiatief of door samen te werken met anderen, maar altijd door zelf verantwoordelijkheid te nemen. Kinderen goed onderwijs laten volgen, actief zijn in je eigen sport- of hobbyclub, een bedrijf starten of een passende leefomgeving zoeken. De overheid dient daartoe het speelveld te scheppen, mensen de ruimte te geven en waar mogelijk te faciliteren. Als liberaal denk ik dan aan een compacte en kwalitatief hoogwaardige overheid. Een overheid die mensen stimuleert en respecteert. Aan die overheid wil ik actief bijdragen.

Hoorn: mijn frustratie
Het medicijn is erger dan de kwaal. Of het nou om de toegangstijden voor de horeca of het parkeerbeleid gaat, overheidsbeleid is snel te 'bot' om echte oplossingen te brengen. Oplossingen zonder afwenteling van nieuwe problemen op burgers. De overheid moet daarom bescheiden zijn en terughoudend met het steeds opnieuw voorschrijven van regels. Over een aantal essentiĆ«le zaken besluiten nemen en deze daarna goed uitvoeren. Kortom, concentreren op die zaken waar de overheid echt voor nodig is en het verschil kan maken.

Hoorn: mijn betrokkenheid
De lokale krant lezen, de kermis bezoeken of vrijwilligerswerk doen, betrokkenheid zit in veel dingen. Het is moeilijk niet betrokken te zijn bij het wel een wee van de stad waar je graag woont. Daarom is de stap naar actieve politieke betrokkenheid in Hoorn voor mij klein. Vooral omdat de wereld om ons heen verandert. Hoorn was lange tijd een groeigemeente, het inwonertal is flink gestegen, voor de toekomst geldt echter dat groei vooral gericht moet zijn op de kwaliteit van de stad. Bij deze koerswijziging ben ik graag betrokken.

Hoorn: mijn stijl
Eerlijkheid, duidelijkheid en keuzes durven maken. Dat vind ik belangrijke waarden in de politiek. Inwoners van Hoorn hebben daar simpelweg belang bij en recht op. Tevens dient de politiek oog te hebben voor de thema's van vandaag maar zeker ook voor kansen en problemen voor onze toekomst van morgen. Besturen is tenslotte vooruitzien.