RAADSLID, EEN VAK OF EEN HOBBY ? - column van Jan van Ossenbruggen

RAADSLID, EEN VAK OF EEN HOBBY?

 

"GEZOCHT GEMEENTERAADSLEDEN”.

Wij zijn opzoek naar enthousiaste teamspelers met relevante levenservaring, die interesse hebben voor Raadslidmaatschap. Politieke ervaring is geen must.

Het laatste begrijp ik, want de Gemeenteraad is een lekenraad, waarvoor politieke ervaring niet nodig is. Kennis over en affiniteit met thema’s die van lokaal belang zijn, is een pre. Maar het blijft vreemd, dat je behalve voor ouderschap en politiek, voor alles een diploma moet hebben.

Ik vraag me dan ook af, wie zijn deze aspirant Raadsleden, wat is hun betrokkenheid met onze stad en welke contacten worden in de samenleving onderhouden? Zijn ze wel toegesneden op hun taak?

Over 33 weken is het zover, we mogen een nieuwe Gemeenteraad kiezen. We vinden het heel gewoon dat verkiezingen inzicht geven in de politieke oordelen van de kiezers, maar bij gemeenteraadsverkiezingen roept dit nogal eens vragen op. Veel mensen gaan niet stemmen en het is volstrekt onduidelijk of de thuisblijvers uiting geven aan hun onvrede of aan hun tevredenheid over de lokale politiek. Van de lokale politici wordt verwacht dat zij inspelen op de doorslaggevende factoren van de lokale politiek en de inwoners deelgenoot maken van de politieke keuzes en afwegingen. Maar welke factoren zijn doorslaggevend bij lokale verkiezingen?

Is het onvrede, onverschilligheid of onwetendheid, die inwoners doen besluiten thuis te blijven, of is het de beperkte informatie over de lokale politiek, die voeding geeft aan het idee dat lokale politiek niet relevant is? Hier begint de “pelgrimstocht” voor de Raadsleden. Van hen wordt verwacht dat zij hun standpunten over lokale kwesties op een geloofwaardige wijze aan de kiezers overbrengen en ze over de streep te trekken om op hen en hun partij te stemmen. Vooral voor de nieuwkomers loeren onvoorziene valkuilen. Politieke partijen onderkennen dat en bieden hun leden opleidingen aan. Velen denken dat de opgedane kennis bij hun politieke partij  voldoende is om de thuisblijvers en twijfelaars over de streep te trekken. Maar het valt te betwijfelen of liberaal debatteren, sociaal democratisch inzicht over ruimtelijke ordening of christen democratisch lezen van een begroting, voldoende overredingskracht heeft. Het is dan ook de vraag of het geven van cursussen een taak is van politieke partijen. Politiek vraagt om doorlopende bijscholing en ontwikkeling.

Het is een misvatting te veronderstellen dat een Raadslid zich vier jaar lang niet hoeft te ontwikkelen. Natuurlijk, meningen en ideeën mogen gekoppeld worden aan het ideologisch profiel van de partij, maar het zou logischer zijn dat de Gemeenteraad zijn eigen periodieke scholing verzorgt en dat de politieke partijen zich beperken tot het uitdragen van hun ideologie.

Al geldt voor Raadsleden dat het volgen van opleidingen geen belemmering mag zijn zich verkiesbaar te stellen, de eisen die aan het Raadslidmaatschap worden gesteld en de verwachtingen van de kiezer, vragen meer dan alleen enthousiasme. Raadslidmaatschap is een hobby dat vakmanschap vereist. Maatschappelijke ontwikkelingen en de snelle veranderingen van het lokale democratische systeem vragen veel aandacht. Scholing en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen is iets waar een Raadslid dagelijks mee bezig moet zijn. Het verdient de voorkeur een programma te ontwikkelen in een voor Raadsleden bekende omgeving. Binnen het gemeentelijk apparaat en fracties is voldoende kennis aanwezig om te kunnen komen tot een afgewogen programma die leidt tot individueel maatwerk. De Griffie zou hier een belangrijke rol kunnen vervullen. Het gaat er om dat Raadsleden berekend zijn en blijven op hun taak.