GEMEENTERAAD VAN HOORN LAAT TANDEN ZIEN - Column van Jan van Ossenbruggen

Het is een misvatting dat in de Hoornse Gemeenteraad geen echte politiek wordt bedreven.

Van “Kerktorenpolitiek” is al lang geen sprake meer en het cliché van amateurisme heeft plaats gemaakt voor efficiënte informatie- en beleidssystemen. De Raad wordt steeds meer met complexe beleidsdomeinen geconfronteerd en is verantwoordelijk voor zaken, waar burgers dagelijks mee te maken hebben. Een van de beleidsdomeinen is het schoonhouden van de stad en het ophalen van vuil, een service van de gemeente aan haar bewoners. Maar ondanks dat de gemeente haar best doet onze stad schoon te houden, ergeren velen met mij zich aan de grote afvalberg van achteloos weggegooide flesjes, blikjes, zakjes,  etc. op de straten en parken in onze stad.  Mensen realiseren zich niet dat de rekening voor het opruimen van rondslingerend vuil bij de gemeente ligt.

Het heffen van statiegeld zou de berg zwerfvuil aanzienlijk beperken en kostenbesparend werken. Het voornemen van het Kabinet Rutte II, om de hoeveelheid plastic flesjes in het milieu met 90% te verminderen, is een goede aanzet. Maar uitbreiding van statiegeld in het nieuwe regeerakkoord zou een uitdaging zijn.  

Een ander probleem wat de aandacht vraagt is het zgn. Grofvuil. Door de toename van grofvuil en de oplopende kosten, heeft het CAW/HVC, met toestemming van de vertegenwoordigers van de Westfriese gemeenten, waaronder die van Hoorn, besloten € 20 voor het ophalen te laten betalen. Volgens het CAW/HVC is het invoeren van het nieuwe systeem, om financieel-economische reden en een betere scheiding en verwerking van het grofvuil, noodzakelijk.

Iedereen begrijpt dat Hoorn gebaat is bij regelingen, die het uitvoeren van nieuwe taken bevorderen en positief werken op economische vooruitgang. Maar voor dat ingrijpende beslissingen worden genomen, dient de Raad geïnformeerd te worden. Spraakverwarring en misverstanden zijn relatief onschuldig, maar slechte communicatie of onvolledige informatie leidt tot onduidelijkheid en wantrouwen. Het College gaat er kennelijk vanuit, dat hoe meer informatie wordt verstrekt, hoe meer aan de juistheid daarvan wordt getwijfeld en tot minder begrip bij de burgers leidt. Het is onbegrijpelijk dat het College de Gemeenteraad niet heeft geïnformeerd. Hiermee wordt de Gemeenteraad buitenspel gezet, terwijl er over miljoenen wordt beslist. Het begint er op te lijken dat gemeenschappelijke regelingen een bedreiging gaan worden voor de lokale democratie. Het kan en mag niet zo zijn, dat beslissingen alleen door een handjevol wethouders en burgemeesters worden genomen.

Het is teleurstellend, dat door deze regentenmentaliteit van het College van B&W van Hoorn, de goede relatie met de Gemeenteraad ernstig is geschaad. De Gemeenteraad heeft (eindelijk) de tanden laten zien en zich niet laten intimideren door de afstandelijke autoritaire bestuursstijl van het College.

Onder grote druk van acht fracties, waaronder de VVD, zal op 26 september 2017 een debat plaatsvinden over het voornemen € 20 in rekening te brengen voor het ophalen van  grofvuil, maar vooral over de wijze waarop het College in deze kwestie heeft geacteerd. Vertrouwen is de basis van democratie. Het College heeft heel wat uit te leggen.