Antwoorden op schriftelijke vragen over het NIET verlenen van bouwvergunningen i.v.m. parkeervergunningen

Op 20 juli hebben Fractie Tonnaer en de VVD artikel 36 vragen gesteld over het niet verlenen van bouwvergunningen in de Hoornse binnenstad. Beide partijen roepen het College op om uit de impasse te komen van het niet verlenen van bouwvergunningen in relatie tot parkeervergunningen.

De antwoorden kwamen op 13 oktober jl. In de bijlage vindt u de vragen van Fractie Tonnaer en VVD met de  antwoorden van het College van B&W. De ontstane impasse blijft kennelijk voortbestaan.

Drie maanden heeft het college eraan gewerkt om deze nietszeggende antwoorden te bedenken. Het zijn ontwijkende antwoorden waaruit blijkt dat het College geen oplossing heeft voor de impasse. Volgens het College bestaat de kans dat schadeclaims worden ingediend door initiatiefnemers van bouwplannen.


Zie Bijlage