KANDIDATENLIJST VVD HOORN BEKEND

Donderdag 30 november is de kandidatenlijst van de VVD Hoorn voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Een mooie evenwichtige lijst met enthousiaste kandidaten. Een goede mix van ervaren en nieuwe kandidaten, jong en minder jong 


KIESLIJST VVD HOORN GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

 

1 (lijsttrekker)

Mevrouw M van der Ven

Marjon

2

De heer C de Meij

Chris

3

De heer R Droste

Rob

4

De heer B van Dijkhuizen

Bert

5

De heer A Y Yousufi

Yousuf

6

Mevrouw mr. B Bos

Bianca

7

De heer ing. M D N Sluis

Mitchel

8

De heer M Mengerink

Martijn

9

De heer F Broersma

Frank

10

De heer J Wessemius

Jan

11

De heer ing. M N B Dienaar

Michael

12

De heer drs. R J Louwman

Ronald

13

De heer mr. A F R Avis

Fred

14

Mevrouw S E M Boeren

Shiona

15

De heer A van Dijkhuizen

Alexander

16

De heer R van Dijkhuizen

Robbert

17

Mevrouw mr. W H Goede

Winifred

18

De heer M P Hoogland

Maarten

19

De heer mr. P C Kleuters

Peter

20

De heer C J Medik

Jan Kees

21

De heer J Mell

Jesse

22

Mevrouw J C Wormer-Luijendijk

Hanneke

23

De heer W van Hilten

Wim