VVD WIL FIETSCROSSBAAN BANGERT&OOSTERPOLDER BEHOUDEN VOOR HOORN - en stelt schriftelijke vragen

Geacht College,

Op woensdag 10 juli 2013 werd de tijdelijke fietscrossbaan in Bangert en Oosterpolder geopend. Deze baan ligt aan de westzijde van De Strip ter hoogte van de Hoge Weere. Het gaat hierbij om een tijdelijke baan die er kon blijven zolang er geen woningen werden gebouwd. Nu de woningbouw weer aantrekt zal ook de fietscrossbaan op korte termijn hier moeten verdwijnen.

De VVD wil echter dat dit succesvolle initiatief wordt voortgezet. De huidige fietscrossbaan is erg populair onder de jongeren. Professionele BMX’ers geven workshops en clinics. Daarnaast onderhouden de jongeren de baan zelf.

De VVD ziet mogelijkheden om deze tijdelijke fietscrossbaan te verplaatsen naar een andere tijdelijke locatie. Wij denken aan de locatie ten zuiden van bocht IJsselweg/strip aangezien dit de laatste woningbouw fase is in dit gebied.

Wanneer de materialen van de fietscrossbaan hiernaartoe kunnen worden verplaatst kan er werk met werk worden gemaakt. Een succesvolle voorziening blijft op deze wijze ook voor de komende jaren behouden en materialen kunnen duurzaam worden hergebruikt.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u!

1.    Op welke termijn dient de tijdelijke fietscrossbaan op de huidige locatie verwijderd te worden?

2.    Welke mogelijkheden ziet u om deze tijdelijke fietscrossbaan te verplaatsen naar de Oostzijde van de hoek IJsselweg/strip en bent u bereidt de fietscrossbaan hier tijdelijk naartoe te verhuizen?

3.    Welke kosten / besparingen zijn hieraan verbonden om deze verplaatsing mogelijk te maken en de materialen te behouden.

4.    Heeft het College een Raadsinstrument nodig om tot deze tijdelijke verplaatsing over te gaan?