VVD STEUNT VERZOEK OSH VOOR PROEF MET ONBETAALD PARKEREN

De VVD is blij met de brief van de OSH aan het College van B&W waarin zij pleiten voor een proef met onbetaald parkeren op de donderdagavonden en koopzondagen. De VVD ondersteunt dit verzoek dan ook van harte.

In het verleden (o.a in 2015) heeft de VVD ook al meerdere malen gepleit voor zo'n proef.

Door het parkeren op donderdagvonden en koopzondagen gratis te maken worden consumenten geprikkeld om de Hoornse binnenstad frequenter en langer te bezoek. Dit zal een flinke impuls zijn voor de Hoornse economie en is dus goed voor alle inwoners van Hoorn.

De volledige brief van de OSH is te lezen in de bijlage.