VVD stelt schriftelijke vragen over gaten in rood asfalt

Geacht College,

De VVD constateert dat het (rode) asfalt op de Draafsingel tussen de Oosterpoort en de Pakhuisstraat aardig wat gebreken vertoont.

De VVD was in het verleden voorstander van het toepassen van rood asfalt maar maakt zich nu zorgen over de gevolgen voor de verkeersveiligheid indien deze "kraters" niet duurzaam worden hersteld.

Aan de hand hiervan hebben wij een aantal vragen:

1. Op de weg van de Draafsingel tussen de Oosterpoort en de Pakhuisstraat zijn fikse kraters waarneembaar in het (rode) asfalt, zoals de foto’s laten zien. Bovendien zijn er tal van reparatiewerkzaamheden zichtbaar. Hoe lang is het College al op de hoogte van deze mankementen van het asfalt?

2. Is het College op de hoogte van de oorzaak van deze "kraters"? En zo ja, wat de oorzaak hiervan?

3. Hoe lang ligt het (rode) asfalt er inmiddels in, op dit stuk van de Draafsingel en klopt het dat hier sprake is van abnormale "slijtage"?

4. De VVD krijgt het gevoel dat de herstelwerkzaamheden alleen een tijdelijke oplossing bieden. Zijn er ook duurzame oplossingen om dit soort "kraters" in de toekomst te voorkomen?

5. Zijn er andere locaties binnen onze gemeente waar dit soort (rode) asfalt ligt?

6. Zo ja, vertoont het (rode) asfalt daar ook degelijke "slijtage"?

7. Zo ja, vormt dit een risico voor de verkeersveiligheid van de weggebruikers en wat doet het College er aan om dit risico duurzaam te minimaliseren?

8. Welke afspraken zijn er destijds gemaakt wat betreft de garantie en kwaliteitswaarborging van dit (rode) asfalt?

9. Wat zijn de financiële consequenties van de herstelwerkzaamheden voor de gemeente? Wat zijn de financiële gevolgen voor een duurzame oplossing van deze "kraters" 

Graag uw reactie.