Open brief aan College B&W over kleine bussen door de binnenstad

Geacht College,

         Zoals bekend hebben bewoners van de binnenstad veel hinder wanneer er grote, zware bussen en ander zwaar verkeer door hun straten rijden. Juist het zware verkeer zorgt voor overlast die de huizen op de grondvesten laat trillen en schade aan de panden veroorzaakt. 

Aan Connexxion is de concessie voor het Openbaar Vervoer 2018-2028 in Noord-Holland Noord gegund. De concessie gaat van start in juli 2018 en heeft een duur van 10 jaar.

Door protesten van bewoners en de inzet van Hoornse en Provinciale politici rijden er nu ook kleine bussen op lijn 14. In de spits denderen nog steeds grote bussen door de binnenstad. De bewoners hopen dat middels de concessie 2018-2028 ook de grote bussen in de spitsuren verleden tijd gaan worden.

Uit de concessie blijkt echter dat Connexxion op dit moment nog niet besloten heeft welke bussen zij per juli 2018 gaan inzetten op lijn 14. De VVD wil dat Connexxion uitsluitend met kleine bussen door de binnenstad gaat rijden die minder belastend zijn voor de panden in de binnenstad, minder belastend zijn voor het milieu en passen binnen de verduurzamingsopgave.

         De VVD laat middels deze Open Brief een hartenkreet horen en roept het College van B&W op om actief in gesprek te gaan met Connexxion om ervoor te zorgen dat vanaf juli 2018 uitsluitend met kleine bussen door onze binnenstad gereden gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Bert van Dijkhuizen