DE TEERLING IS GEWORPEN - column van Jan van Ossenbruggen

“DE TEERLING IS GEWORPEN”

Verrassende nieuwe Hoornse coalitie

 

Al heeft het mij enigszins verrast, het is een moedig besluit van de VVD een coalitie aan te gaan met Groenlinks, Fractie Tonnaer, D66 en SOHO. Het doet mij denken aan de uitroep “Alea iacta est” van Julius Caesar, toen hij besloot om met zijn leger de Italiaanse rivier Rubicon over te steken. Het getuigde van moed, al wist hij dat zijn besluit onomkeerbaar was en zelfs tot een staatsgreep zou leiden. Maar zo heftig is deze coalitievorming niet.

In een labyrint van een totaal versplintert politiek veld (14 partijen op 35 zetels) is het geen eenvoudige opgave een stabiele coalitie te vormen, die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Doordat veel raadsleden zich richten op persoonlijke relaties en eigen achterban, zijn een aantal partijen niet verder gekomen dan één zetel. Maar eenlingfracties kunnen nauwelijks goed functioneren, omdat de complexiteit van het lokale bestuur aanzienlijk is toegenomen. Natuurlijk is iedere stem belangrijk, maar het zou raadzaam zijn, dat deze partijen zich verenigen of wellicht fuseren. Dat zou de “slagkracht” van de gemeenteraad verhogen.

Volgens de woordvoerders van de beoogde coalitiepartijen, zijn er voldoende raakvlakken aanwezig om een stevige en gevarieerde coalitie te vormen. Bestuurlijke Vernieuwing is daarbij topprioriteit. Hiermee wordt aangegeven dat de opvattingen van de kiezers serieus worden genomen. Geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar een akkoord op hoofdlijnen, waaraan alle partijen input kunnen geven.

Maar is Bestuurlijke Vernieuwing een illusie of een positieve uitdaging?

Diverse onderwerpen zoals de gekozen burgemeester, referenda, kiesdrempels, verbod van afsplitsing van fracties etc., zijn ons al gepasseerd en nog steeds is bestuurlijke vernieuwing “talk of the town”. En als we op de afkeurende reacties van verschillende Hoornse politieke partijen moeten afgaan bekruipt mij het gevoel, dat er nu al sprake is van georganiseerd wantrouwen en onderlinge concurrentiestrijd. Van eensgezindheid is beslist geen sprake. Bovendien geeft de Gemeentewet maar weinig ruimte tot experimenteren en heeft de Raad en College nog grote moeite met de uitvoering van het dualisme.

Toch is Bestuurlijke Vernieuwing  geen fictie maar een serieus verschijnsel, dat langs de weg van geleidelijkheid en aansluitend op al lopende initiatieven moet worden doorgevoerd.

Het is niet de gemakkelijkste weg, die wordt bewandeld en de voorgenomen omwenteling zal niet zonder slag of stoot verlopen. Maar het getuigt van lef dat de Hoornse politiek kiest voor deze benadering. De nieuwe coalitie staat voor een gedurfde uitdaging, waarbij de stabiliteit en kwaliteit vooral door en tijdens confrontaties met de oppositie en bepaalde groeperingen zal worden bepaald. Het is te hopen dat rechts en links hierin elkaar kunnen vinden. Ik wens ze daarbij veel succes en kijk uit naar een boeiende Raadsperiode.